Dataskyddspolicy  

 

Betallösningar e-handel  

Svea Bank AB (publ)

           

Dataskyddspolicy

För oss på Svea är det av yttersta vikt att du vet att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt. I den här Dataskyddspolicyn kan du läsa om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter samt att vi använder våra elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.   

 Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna erbjuda dig våra tjänster med största möjliga hänsyn till din integritet. Om du har frågor kring integritets- och dataskydd kan du alltid kontakta oss på privacy@svea.com. 

  

Information vi behandlar 

Den information vi behandlar om dig är: 

  

       Information om dig som person såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress samt mobiltelefonnummer 

•        Betalningsinformation såsom kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum), fakturainformation samt bankkontonummer. 

•        Finansiell information såsom betalningsanmärkningar, betalningshistorik, eventuella krediter och inkomsttaxering 

•        Information avseende varor/ tjänster som du köper hos handlare som nyttjar vår betallösning 

•        Information om hur du interagerar med Svea och hur du använder våra tjänster 

•        Information om din enhet såsom IP-adress, webbläsarinställningar, språkinställningar och elektronisk plattform 

•        Nödvändig information för att verifiera en BankID autentisering eller -signering 

  

Ändamål med behandling av personuppgifter 

Vi behandlar dina personuppgifter för att du skall ingå ett avtalsförhållande med oss och för att det finns rättsliga grunder i samband med detta. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är: 

  

•        Att säkerställa din identitet samt verifiera dina person- och kontaktuppgifter, detta för att utföra och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. 

•        Att förebygga och förhindra missbruk av våra tjänster som en del i vårt arbete med att hålla tjänsterna trygga och säkra, detta för att utföra och fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt följa gällande lagstiftning. 

•        Att besluta vilka betalmetoder vi kan erbjuda dig genom interna och externa kreditbedömningar, detta för att utföra och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. 

•        Att utföra riskanalys med syftet att förebygga och förhindra bedrägerier samt riskhantering, detta för att följa gällande lagstiftning. 

•        Genomföra en ”KYC – Know Your Customer” för att uppfylla lagar såsom åtgärder mot penningtvätt, bokföringslagen och kapitaltäckningskrav 

•        Genomföra en kontroll mot sanktionslistor för att uppfylla gällande lagstiftning och myndighetsbeslut 

•        För att administrera din betalning och kundförhållandet, detta för att utföra och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. 

•        För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet, detta för att utföra och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. 

•        Att kontinuerligt förbättra våra tjänster såsom att förbättra kreditriskmodeller med syftet att exempelvis minimera bedrägerier, utveckla produkter och funktioner samt för data- och kundanalys. 

 

Kommunicera med dig 

Vi kan komma att använda dina uppgifter för att kommunicera relevant information till dig gällande de tjänster du använder samt för att kontakta dig i kundnöjdhetsundersökningar. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation, kan du mejla till privacy@svea.com. 

  

Delning av personuppgifter  

Vi kan komma att föra över eller dela dina uppgifter med utvalda tredje parter eller till bolag inom Svea Ekonomikoncernen. Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU och EES men det kan förekomma att uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Behandlingen av personuppgifterna kommer alltid att ske under förutsättning att dataskyddsförordningen efterlevs.   

  

Handlare som är anslutna till Sveas betallösning 

Vi kan komma att dela vissa personuppgifter till handlare för att de ska kunna administrera och utföra ditt köp samt hantera eventuella tvister. För dessa uppgifter blir handlaren personuppgiftsansvarig och därmed gäller handlarens Dataskyddspolicy.  

  

Kreditupplysningsinstitut och liknande leverantörer  

Dina personuppgifter som vi sparar och behandlar kan komma att delas med kreditupplysningsinstitut och liknande leverantörer för att bedöma din kreditvärdighet samt bekräfta din identitet och adress. Vi samarbetar med nedanstående kreditupplysningsinstitut. 

  

UC AB, 117 88 Stockholm 

Bisnode AB, Rosenborgsgatan 4-6, 169 74 Solna 

  

Myndigheter 

I det fall vi skall uppfylla en rättslig skyldighet eller ett myndighetsbeslut kan vi komma att 

lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket,  Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Polisen eller andra myndigheter. 

  

Förvärv 

Svea kan komma att dela nödvändiga personuppgifter till tredje part vid försäljning eller förvärv av verksamhet eller tillgångar.  

  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra och fullfölja våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det finns rättslig grund för det. Den rättsliga grunden kan vara relaterad till regulatoriska kapitalkrav, bokföring och motverkande av penningtvätt.  

  

Vilka är dina rättigheter?  

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Information är kostnadsfri och skickas till dig inom en (1) månad. 

Det är av yttersta vikt att de personuppgifter vi behandlar om dig är korrekta, därför har du rätt att begära rättelse av dina uppgifter.  

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i det fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för. Det kan dock finnas både legala och avtalsmässiga skyldigheter för Svea som finansiellt institut som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Svea kommer dock att blockera de uppgifter som vi är skyldiga att spara så att de endast används för legala skyldigheter.  

 

  

  

  

Cookies 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. För mer information om hur Svea använder cookies och liknande, se vår cookie statement: https://www.svea.com/se/sv/om-oss/svea-ekonomi/cookies/. 

  

Kontakta oss 

Svea Bank AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer  5561587634 och har sitt säte på Evenemangsgatan 31, SE169 81 Solna. Besök www.svea.com för mer information om Svea. 

 

Svea Bank AB (publ)  har ett dataskyddsombud som övervakar och säkerställer att verksamheten efterlever reglerna om skydd av personuppgifter. Vid frågor avseende personuppgifter kan du kontakta privacy@svea.com. 

                 

Svea Bank AB (publ) är personuppgiftsansvarigt av dina personuppgifter och följer svensk dataskyddslagstiftning.